Chơi phỏm - Trò chơi bài miễn phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Giới thiệu về chơi phỏm

Giới thiệu về chơi phỏm

Ngày hội trải nghiệm "Một ngày là sinh viên chơi phỏm "

Tìm hiểu nghề Thiết kế thời trang cùng sinh viên chơi phỏm

Tìm hiểu nghề May thời trang.

Tìm hiểu Nghề Sửa chữa và lắp ráp Máy tính

chơi phỏm - Summer holiday 2018

Đảm bảo việc làm cho sinh viên học tại chơi phỏm

Chương trình học tập đầu khóa chào đón tân sinh viên khóa 43 trường CĐN Long Biên

chơi phỏm tổ chức Fashion parade