Chơi phỏm - Trò chơi bài miễn phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 16. Xử lý đồ giặt là và giặt khô (tiếp) + Bài 17. Dịch vụ minibar và cắm hoa.

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai 

Môn học : Nghiệp vụ phục vụ buồng 

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 9/3/2022

Image

Bài 16: Xử lý đồ giặt và giặt khô

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 8/3/2022

Image

Bài 1. Sử dụng máy tính cơ bản

Môn học: Tin hoc

Giáo viên: Nguyễn Thị Dung

Image

Bài 14. Xử lý chuyển đổi buồng và xử lý tài sản thất lạc và tìm thấy ( tiếp).

Giao viên: Ngô Thị Quỳnh Mai 

Lớp: C47KS

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng 

Ngày đăng: 1/3/2022

Image

Bài 13. Vệ sinh phòng khách quan trọng ( VIP) + Bài 14. Xử lý chuyển đổi buồng và xử lý tài sản thất lạc và tìm thấy.

Giáo viên: Ngô Thị Quỳnh Mai

Môn học: Nghiệp vụ phục vụ buồng

Lớp: C47KS

Ngày đăng: 23/02/2022

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__1.＀伀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()