Chơi phỏm - Trò chơi bài miễn phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Các nét đặc trưng

Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên

LỢI THẾ CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG BÊN CẠNH DOANH NGHIỆP

+ Được thừa hưởng giá trị văn hóa của doanh nghiệp: Tính nghiêm túc, kỷ luật và trách nhiệm.

+ Giảng dạy trên công nghệ, máy móc, thiết bị hiện đại của Tổng công ty May 10 và cũng là hiện đại nhất trong ngành may mặc thế giới.

+ Chương trình đào tạo kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành nghề

+ Đội ngũ giáo viên là cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm tực tế tại Tổng Công ty May 10

Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên

Trường Cao Đẳng Nghề Long Biên

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()