Chơi phỏm - Trò chơi bài miễn phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Bài 2: Cơ sở thiết kế trang phục

Giáo viên: Lưu Thu Trang

Môn học: Cở sở thiết kế trang phục

Lớp: T47HH

Ngày đăng: 23/3/2022

Image

Bài 1: Cơ sở thiết kế trang phục

Giáo viên: Lưu Thu Trang 

Môn học: Cơ sở thiết kế trang phục

Lớp: C47HH

Ngày đăng: 23/3/2022

Image

Chương IV: Pháp luật và An toàn vệ sinh lao động

Giáo viên: Vũ Văn Dương

Môn học: An toàn lao động

Lớp: C47MA, T47TT, C47TB

Ngày đăng: 17/2/2022

Image

Bài 3.5: Kiểm tra chất lượng công đoạn thêu, giặt

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

Môn học: Quản lý chất lượng

Lớp: C46CLC

Ngày đăng: 10/1/2022

Image

Bài 3.3.2. Kiểm tra chất lượng công đoạn May

Mô đun: Quản lý chất lượng

Giáo viên: Nguyễn Thị Hoàn

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()