Chơi phỏm - Trò chơi bài miễn phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tiêu điểm

Image

Unit 4: Have got/Has got

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Unit 3.2: There is/There are

Môn học: Tiếng Anh 2

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Tiếng Anh 2: Unit 3.1

Unit 3.1: There is, There are

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Tiếng Anh 2: Unit 2

Unit 2: Giving directions (Hỏi và chỉ đường)

Giáo viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp: C45CLC, C45MA, T45TB

Image

Tiếng Anh 2: Unit 1

Unit 1:  The past simple tense (Thì quá khứ đơn)

Giảng viên: Trần Thị Thu Hòa

Lớp học: C45MA, C45CLC, T45TB

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()