Chơi phỏm - Trò chơi bài miễn phí

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ LONG BIÊN

Tại sao phải tham gia Đánh giá kỹ năng nghề Quốc gia

  • Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia là chứng nhận một người lao động có đủ khả năng thực hiện các công việc đạt yêu cầu ở một bậc trình độ kỹ năng của một nghề.
  • Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia gồm có 5 loại được phân theo 5 bậc, từ Bậc 1 đến Bậc 5

 

Image

Được công nhận trình độ nghề

Image

Tăng cơ hội phát triển bản thân

Image

phát hiện các thiếu hụt về kỹ năng nghề

Image

Cơ sở để đánh giá năng lực

LỢI ÍCH CỦA VIỆC THAM GIA ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Đối với doanh nghiệp

Đánh giá trình độ tay nghề người lao động, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng lộ trình đào tạo, là căn cứ trả lương, nâng lương phù hợp với trình độ đạt được. Tăng cơ hội cạnh tranh cho doanh nghiệp

Đối với người lao động

Hoàn thiện năng lực nghề nghiệp của bản thân, tìm công việc phù hợp hoặc công việc yêu cầu phải có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia. Gia tăng cơ hội cạnh tranh và thăng tiến trong công việc cho bản thân.

Với Cán bộ quản lý

Thông quá Đánh giá kỹ năng nghề, nắm bắt được trình độ kỹ năng nghề nghiệp của công nhân từ đó tìm giải pháp, xây dựng kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ cho phù hợp với từng đối tượng và công việc thực hiện. 

ĐÁNH GIÁ KNN QUỐC GIA DÀNH CHO AI

  • Doanh nghiệp muốn kiểm tra, đánh giá năng lực cán bộ, công nhân.
  • Cá nhân muốn được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề Quốc gia công nhận kỹ năng nghề nghiệp bản thân.
  • Giáo viên muốn bổ sung, nâng cao chứng chỉ kỹ năng nghề.
Image

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

HÌNH THỨC THI ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ

Đánh giá KNN Quốc gia
Image

Lý thuyết

Hình thức thi: trắc nghiệm

Học viên được tham gia ôn miễn phí.

Image

Thực hành

Hình thức thi: Thực hành

Học viên được tham gia ôn luyện cùng các chuyên gia, đảm bảo vững chắc tay nghề khi tham dự.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Image

Mô đun nghề 01

Image

Mô đun nghề 02

Image

Mô đun nghề 03

Image

Mô đun nghề 04

Image

Mô đun nghề 05

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

VIDEOS GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectory(String fullPath, String path, Object dirSecurityObj, Boolean checkHost) 在 System.IO.Directory.InternalCreateDirectoryHelper(String path, Boolean checkHost) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()